Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ

Bản Phì Nhừ A - Phì nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
01655 659 678
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcsphinhu@edu.viettel.vn